Om bogcirklen.dk

HVAD KAN

BOGCIRKLEN.DK

VELKOMMEN TIL BOGCIRKLEN.DK

Denne side omhandler den adfærd, brugerne af Bogcirklen.dk bør udvise samt retningslinjer til forfatterne omkring oprettelse af nye titler. For at få det fulde udbytte af sidens muligheder, bør du gennemlæse nedenstående vejledning grundigt.


Det forventes, at alle bruger udviser en ansvarlig adfærd - både på dette forum, men ikke mindst i samarbejdet med bibliotekerne rundt om i landet.


HUSK: Bibliotekerne er vores allierede og bør behandles som sådan.


God fornøjelse.

Sådan bliver du medlem:

Trin-for-trin-guide til oprettelse af medlemsskab, registrering af lånte bøger og oplægning af egne udgivelser.

 1. Udfyld kontaktformularen og send den til webmasteren. Så snart du har indbetalt det årlige administrationsgebyr er du medlem.
 2. Indsend oplysningerne om den bog, du ønsker at få lagt op på Rotationslisten til kontakt@bogcirklen.dk. Oplysningerne skal indeholde bogens titel og ISBN-nummeret på den fysiske udgave af bogen. Du er velkommen til at medsende coverfoto af bogens forside (se nedenstående krav til foto) samt ét link til bogen f.eks. til din hjemmeside, Facebookside eller salgsside.
 3. Afvent bekræftelse fra webmasteren (forvent en svartid på 1-2 dage).
 4. Det var det! Du er nu en del af et forfatterfællesskab, som hjælper hinanden med at udbrede kendskabet til bøger, som ellers ville blive overset af bibliotekerne og publikum.

Betingelser for deltagelse:

Her finder du vejledning til hvem, der kan figurere på rotationslisten.


 1. Alle forfattere kan deltage – uanset om du har udgivet gennem et forlag eller er selvudgiver.
 2. Forlag kan ikke deltage, men deres tilknyttede forfattere kan personligt melde sig til Bogcirklen.dk.
 3. Du kan kun deltage med udgivelser, der bærer dit eget navn (eller det pseudonym du har valgt ved indmeldelsen).
 4. Ved brug af pseudonym, skal forfatterens rigtige navn oplyses ved indmeldelsen (Disse oplysninger behandles fortroligt).
 5. Skriver du under pseudonym, regnes det som en selvstændig profil og skal registreres som sådan på bogcirklen.dk

Pris for medlemsskab:

Bogcirklen.dk er en åben hjemmeside. Alle besøgende kan lade sig inspirere her. Det er dog kun betalende medlemmer, der kan lægge bøger op på siden.


Der er et årligt administrationsgebyr på kr. 250,- pr. forfatterprofil. Prisen er inklusiv moms.


Opkrævning fremsendes elektronisk af EDB- & Service Center.


Medlemsskabet fornyes automatisk én gang om året.


Opsigelse af medlemsskabet skal finde sted, senest 30 dage før den nye abonnementsperiode træder i kraft.

Betingelser for at figurere på bogcirklen.dk:

Her finder du rettigheder og krav i forbindelse med brug af siden.


 1. Der er ingen begrænsning på antallet af titler, du kan have liggende.
 2. Titlerne vilses på rotationslisten.  Når der sker ændringer i titlerne, vil der ske en rotation af titlerne på side (der ef navnet Rotationslisten).
 3. Bogens titel, ISBN-nummeret på den fysiske udagve af bogen samt forfatterens navn skal oplyses ved tilmelding.
 4. Medsender du et billede af bogen, må det maksimalt være 400 pixels bred x 600 pixels høj, i 72 eller 96 DPI.
 5. Du kan anføre ét link efter eget valg pr. titel. Linket skal være relateret til den aktuelle bog. Det kan f.eks. lede hen til din hjemmeside, salgssted eller en boganmeldelse.
 6. Tilmelding af bøger foregår ved at skrive til kontakt@bogcirklen.dk
 7. Bøger, der bliver lagt op på rotationslisten, må ikke indeholde pornografisk materiale eller tekster, der enten i sig selv er strafbare efter dansk lovgivning eller som opfordrer til strafbare handlinger. Sker det alligevel, vil bøgerne automatisk blive fjernet fra bogcirklen.dk, efter at påstanden er blevet efterprøvet af webmaster. Grov tilsidesættelse af dette punkt vil medføre tab af medlemsskab.
 8. Det er den enkelte forfatters eget ansvar at sikre, at bogcirklen.dk's retningslinjer overholdes.
 9. bogcirklen.dk stiller platformen til rådighed for alle danske forfattere. Alle strafferetslige tiltag i fb.m. bøgernes indhold, rettigheder m.m. er bogcirklen.dk uvedkommende, og alle tilgængelige kontaktoplysninger vil blive videregivet til de respektive myndigheder på forlangende.